ผู้บริหารเอสเทลล่า รับรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี 2564"

พุธ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๒๔
นางสาวภัทรจิตรา พิชญวิศิษฏ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทลลา เพรสทิจ จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายโคมไฟคริสตรัลแท้จากยุโรป รับรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจกับลูกค้า ตรงไปตรงมา สร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าคุณภาพคริสตัลแท้ 100% รวมถึงให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคริสตัลแท้อย่างผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีประวัติอันทรงคุณค่าและมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ผู้บริหารเอสเทลล่า รับรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด