ทีเส็บคว้า 3 รางวัลเกียรติยศ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๔๙
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้รับ 3 รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2564 จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ เข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ พร้อมด้วยนางสาววิชญา สุนทรศารทูล อดีตรองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร ทีเส็บ ได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีนายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร ทีเส็บ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมกองทัพอากาศเมื่อเร็วๆ นี้
ทีเส็บคว้า 3 รางวัลเกียรติยศ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด