สนพ.แพร่ เปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รุ่นที่ 1/2565

จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๑๗
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ รุ่นที่ 1/2565 ให้กับลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ของแขวงทางหลวง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 27 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
สนพ.แพร่ เปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รุ่นที่ 1/2565
สนพ.แพร่ เปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รุ่นที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด