เปิดแล้วอย่างเป็นทางการร้านค้าประชารัฐที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน

ศุกร์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๕๖
นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมไปถึงส่วนราชการ และคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ทำพิธีเปิด "ร้านค้าประชารัฐ ประจวบคีรีขันธ์" อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ชั้น B
เปิดแล้วอย่างเป็นทางการร้านค้าประชารัฐที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน

ทั้งนี้ ร้านค้าประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำการเปิดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการและเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอปในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ มาจัดจำหน่ายในที่ที่เดียว ถือว่าเป็นความครบครันและความสะดวกของลูกค้าเมื่อได้เข้าใช้บริการดังกล่าว

ที่มา: HuaHin Market Village

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการร้านค้าประชารัฐที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด