สนพ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ศุกร์ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๔๙
นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 6 โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะช่างประจำชุมชนให้สามารถเข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ต่อไป โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด