ชาว UTCC ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สสอท

พฤหัส ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๐๙
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับ "รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ระดับดีมาก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ประจำปี 2564 โดย สมาคมสถาบันอุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ชาว UTCC ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สสอท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด