PSTC เข้าสู่โหมด"เทิร์นอะราวด์"เต็มตัว 9 เดือนพลิกมีกำไร 71 ลบ.สูงขึ้นจากปีก่อน Q4/64 จ่อคว้างาน EPC ใหม่มูลค่าเฉียด 3.4 พันลบ. หนุนผลงานโตต่อเนื่อง

พฤหัส ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๕๓
PSTC เปิดงบ 9 เดือนแรกพลิกมีกำไรสุทธิ 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนโดยหลักจากรายได้โครงการใหญ่หลายโครงการ ตอกย้ำเข้าสู่โหมด "เทิร์นอะราวด์" เต็มรูปแบบฟากประธานคณะกรรมการบริหาร"กัมพล ตติยกวี" ส่งซิกไตรมาส 4/64 และยังมีโปรเจคงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ถนน สะพาน มูลค่าเฉียด 3,400 ล้านบาท เติม Backlog หนุนผลงานปี 2565 เติบโตต่อเนื่อง
PSTC เข้าสู่โหมดเทิร์นอะราวด์เต็มตัว 9 เดือนพลิกมีกำไร 71 ลบ.สูงขึ้นจากปีก่อน Q4/64 จ่อคว้างาน EPC ใหม่มูลค่าเฉียด 3.4 พันลบ. หนุนผลงานโตต่อเนื่อง

นายกัมพล ตติยกวี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PSTC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย งวด 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) มีกำไรสุทธิ 71 ล้านบาท โดยมาจากกำไรขั้นต้น 223.5 ล้านบาท สูงขึ้นจากกำไรขั้นต้นเมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน 7 ล้านบาท หรือ 3.2% แม้ในช่วงภาวะวิกฤตฺจากการแพ่รระบาดไวรัสโคโรนา โดยหลักเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ค่าก่อสร้างเป็นหลักซึ่งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มีเงินทุนเร่งเดินหน้าโครงการตามแผน

สำหรับรายได้รวมในงวด 9 เดือน อยู่ที่ 2,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 269.8 ล้านบาท หรือ 15.46% โดยรายได้ของบริษัทที่ปรับตัวสูงขึ้นมาจากรายได้จากการก่อสร้าง 769 ล้านบาท มาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ ในขณะที่งานจำหน่าย และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงจากผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาเช่นเดียวกับไตรมาส 2/64 ที่ผ่านมา

สำหรับรายได้ในส่วนของโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีการปรับตัวลดลงจากแผนการปรับปรุงโรงไฟฟ้า ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ,การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการบริหารสภาพคล่องจากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ไตรมาส 4/64 บริษัท BIGGAS จะมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมอีก 7 ราย ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อลูมิเนียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซรามิค และธุรกิจรถโดยสารรถบรรทุก ช่วยผลักดันผลงานดำเนินงานใน 2564-2565 ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง" นายกัมพล กล่าวในที่สุด

ที่มา: เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด