นศ.อีเว้นท์ ม.หอการค้าไทย คว้า รางวัลระดับประเทศ จัดโดย SITE Thailand และ TCEB

พฤหัส ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๓๓
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งจัดโดย SITE Thailand (Society for Incentive Travel Excellence) และ TCEB ( Thailand Convention and Exhibition Bureau)การแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงประเด็นของความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการสร้าง M&I Sustainability Advocate Project โดยเป็นการนำเสนอไอเดียการจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meeting & Incentives) ผ่าน Event Canvas ซึ่งจัดได้ว่าเป็นองค์ความรู้ ใหม่ที่น่าสนใจและท้าทาย
นศ.อีเว้นท์ ม.หอการค้าไทย คว้า รางวัลระดับประเทศ จัดโดย SITE Thailand และ TCEB

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ประกอบไปด้วยนักศึกษาจากหลายสถาบันทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 16 ทีม โดยการแข่งขันในครั้งนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มสมัคร อบรม และในวันแข่งขัน

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ได้รวบรวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากทั้ง 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ทั้งหมด 2 ทีมด้วยกัน

โดย ทีมที่ 1 มีชื่อว่า Eternal Destination ซึ่งสามารถคว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัล ได้แก่

1.Local Lovers Award : รางวัลนี้สำหรับทีมที่มีการนำเสนอไอเดียเด่นในเรื่องของการให้ความสำคัญกับชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของ Sustainability 2.Super Storyteller Award : รางวัลนี้สำหรับทีมที่มีการนำเสนอไอเดียโปรเจคได้อย่างน่าสนใจ และมีความครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 3.President Challenge Award : รางวัลนี้สำหรับทีมที่ได้รับ popular vote จากภาคประชาชน

สำหรับ ทีมที่ 2 มีชื่อว่า Enterprise Team! สามารถคว้ามาได้ 1 รางวัล ได้แก่ 1.Creative Champion Awards : รางวัลนี้สำหรับทีมที่สามารถนำเสนอ Canvas ได้อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีกระบวนการคิดที่น่าสนใจ

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นศ.อีเว้นท์ ม.หอการค้าไทย คว้า รางวัลระดับประเทศ จัดโดย SITE Thailand และ TCEB

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด