ดานิลี่ เชิดชูรางวัลทรงเกียรติ CSR-DIW Continuous Award 2021

17 Nov 2021

นาย กฤษฎิ์  เจริญวนนที  รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป บริษัท ดานิลี่ จำกัด เข้ารับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ "CSR-DIW Continuous Award 2021" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ แบบ Virtual Ceremony ผ่าน Application Zoom

ดานิลี่ เชิดชูรางวัลทรงเกียรติ CSR-DIW Continuous Award 2021

บริษัท ดานิลี่ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) อย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน.