ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจการใช้จ่ายเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564

อังคาร ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๘:๑๗
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจการใช้จ่ายเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และ อาจารย์อุมากมล สุนทรสุรัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติการการใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงเทศกาล ลอยกระทงประจำปี 2564 จากตัวอย่างที่สำรวจ 1,240 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนคาดว่าบรรยากาศลอยกระทงปีนี้จะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่กว่า 80 % ระบุใช้จ่ายลดลงถึงเท่าเดิม เน้นใช้จ่ายระมัดระวังเพราะยังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด โดยกลุ่มตัวอย่างคิดว่า จะไปลอยกระทงแน่นอน ร้อยละ 51.6 จากเดิมปีที่ผ่านมา 42.7 % โดยมีเหตุผลว่า เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด และสืบสานประเพณีของไทย และร้อยละ 31.6 จะอยู่บ้าน เนื่องจากเหตุผล เศรษฐกิจไม่ดี กลัวการชุมนุม ส่วนใหญ่ จะลอยในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีงานจัดงานลอยกระทง รองลงมาลอยบริเวณใกล้บ้านพักเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ เชื่อว่า ประชาชนจะออกมาร่วมเทศกาลจะมีจำนวนมาก แต่ จะใช้จ่ายน้อยลง และมีความกังวลในหลายประเด็น ได้แก่ ปัญหาการแพร่การะจายของเชื้อโควิด-19 โดยกลุ่มคนเจน Z จะออกมาทำกิจกรรมสนุกสนานนอกบ้านมากกว่ากลุ่มอื่นๆ และมีคำอธิฐานในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชินี และสมเด็จพระพันปี ในรัชกาลที่ 9 ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน และขอให้สุขภาพดี ชีวิตเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิต ขอให้ทุกคนรักสามัคคีกัน

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด