YOUNG SMART FARMER 2564

15 Nov 2021

แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และ กลุ่ม YOUNG SMART FARMER เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ชลบุรี เชิญชวนเที่ยวชมงาน "YOUNG SMART FARMER 2564"

YOUNG SMART FARMER 2564

ภายในงาน พบกับ สินค้าเกษตรปลอดภัยจาก เจ้าของสวนโดยตรง อาทิ อาหารแปรรูปจากเห็ด ข้าวแปรรูป ขนุนแปรรูป มะม่วงหิมพานต์แปรรูป ผักไฮโดรโปนิกส์ ตระกร้าสาน และบูธของกิน ของใช้ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พลาดไม่ได้กับกิจกรรม เวิร์คชอป และสินค้านาทีทอง

ระหว่างวันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2564 บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา