19 กุมภานี้! เปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารมือใหม่SMEs

ศุกร์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๒๕
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการSMEs  ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ  ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการร้านอาหาร แบบเจาะลึกทุกภาคส่วนงาน อาทิเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร การออกแบบ การเงินการบัญชี การบริหารงานบุคคล กลยุทธ์การตลาด การขาย เป็นต้น โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคต่างๆ จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์แต่ละสาขาวิชา พร้อมเสริมมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานร้านอาหารตัวอย่างในกรุงเทพฯ ที่ประสบความสำเร็จ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี
19 กุมภานี้! เปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารมือใหม่SMEs

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี โทร.092-254-2018(ลภัสรดา)  หรือ E-mail: [email protected] และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dtc.ac.th/event/executive-program-restaurant-management-for-startup/

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

19 กุมภานี้! เปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารมือใหม่SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด