สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 #รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

อังคาร ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๒๑
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 #รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับทุกแผนการเรียน

พบกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ครอบคลุมถึง 6 สายวิชาชีพด้านการบิน ประกอบด้วย

  • วิชาชีพด้านการจราจรทางอากาศ
  • วิชาชีพด้านการท่าอากาศยาน
  • วิชาชีพด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • วิชาชีพด้านโลจิสติกส์การบิน
  • วิชาชีพด้านธุรกิจสายการบิน
  • วิชาชีพด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 13 ธ.ค. 64

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 8551, 8221, 8211

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด