"คุณหญิงกัลยา" ดึง เมธี ลาบานูน เสริมทีมดูแลเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

จันทร์ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๔๓
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายเมธี อรุณ (เมธี ลาบานูน) พร้อมหารือแลกเปลี่ยนในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่เยาวชน เรื่องปลูกฝังความกตัญญู และเรื่องการดูแลเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในฐานะที่นายเมธี สนใจและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายเมธีตอบรับอาสาเข้ามาเป็นคณะทำงานด้านการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยดูแลเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้ขยายกว้างขวางขึ้นในระดับประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจและแผนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบโดยคุณหญิงกัลยา
คุณหญิงกัลยา ดึง เมธี ลาบานูน เสริมทีมดูแลเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด