สบพ. ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

จันทร์ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๐๐
ดร.อาทิตย์ หิมารัตน์ รักษาการหัวหน้าแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันการบินพลเรือน เป็นตัวแทนร่วมส่งมอบอาหารกล่อง ขนมและน้ำดื่ม จำนวน 800 ชุด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ โดย สถาบันการบินพลเรือน ขอสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม และจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด