ราช กรุ๊ป รับรางวัล"Highly Commended in Sustainability Awards" จากรางวัล SET Awards 2021 ยืนหยัดเป็นรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน ปี 2564" เป็นปีที่ 7

ศุกร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๓๑
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Highly Commended in Sustainability Awards ที่พิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท รางวัลดังกล่าวจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย โอกาสนี้ นางสาวชูศรี เกียรติขจรชัยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมในการประกาศและมอบรางวัล SET Awards 2021 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์
ราช กรุ๊ป รับรางวัลHighly Commended in Sustainability Awards จากรางวัล SET Awards 2021 ยืนหยัดเป็นรายชื่อ หุ้นยั่งยืน ปี 2564 เป็นปีที่ 7

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการพิจารณาอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 (Thailand Sustainability Investment: THSI 2021) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ทั้งสองรางวัล เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลให้มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างรากฐานองค์กรที่แข็งแกร่งและเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ที่มา: ราช กรุ๊ป

ราช กรุ๊ป รับรางวัลHighly Commended in Sustainability Awards จากรางวัล SET Awards 2021 ยืนหยัดเป็นรายชื่อ หุ้นยั่งยืน ปี 2564 เป็นปีที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด