ราช กรุ๊ป รับรางวัล"Highly Commended in Sustainability Awards" จากรางวัล SET Awards 2021 ยืนหยัดเป็นรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน ปี 2564" เป็นปีที่ 7

ศุกร์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๓๑
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Highly Commended in Sustainability Awards ที่พิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท รางวัลดังกล่าวจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย โอกาสนี้ นางสาวชูศรี เกียรติขจรชัยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมในการประกาศและมอบรางวัล SET Awards 2021 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการพิจารณาอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 (Thailand Sustainability Investment: THSI 2021) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ทั้งสองรางวัล เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลให้มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างรากฐานองค์กรที่แข็งแกร่งและเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ที่มา: ราช กรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด