ซีพีเอฟ น้อมนำศาสตร์พระราชา สนับสนุน สภ.บางสวรรค์ ปลูกผัก โครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน จ.สุราษฎร์ธานี

จันทร์ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๕๐
นายสุทธิมนต์ ไซร้สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และพนักงานธุรกิจไก่ไข่ซีพีเอฟภาคใต้ พร้อมด้วย นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สนับสนุนชุดโต๊ะผักไฮโดรโพนิกส์พร้อมอุปกรณ์การปลูก และไข่ไก่สดซีพี ให้กับ ฟาร์ม สภ.บางสวรรค์ ในโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการสร้างแหล่งอาหาร สร้างอาชีพ จากการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ บนพื้นที่ของเราเอง นำไปสู่การต่อยอดและแบ่งปันในชุมชน นับเป็นโมเดลต้นแบบในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมี พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบ ณ สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี./
ซีพีเอฟ น้อมนำศาสตร์พระราชา สนับสนุน สภ.บางสวรรค์ ปลูกผัก โครงการ โคก หนอง นา โมเดล เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน จ.สุราษฎร์ธานี
ซีพีเอฟ น้อมนำศาสตร์พระราชา สนับสนุน สภ.บางสวรรค์ ปลูกผัก โครงการ โคก หนอง นา โมเดล เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด