CHO คว้า CGR 5 ดาว

01 Nov 2021

ขอแสดงความยินดี กับ บิ๊กบอส "สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย" ที่ CHO คว้า 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021:CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา ประเด็นนี้คือการบ่งชี้ให้เห็นว่าการบริหารจัดการของ บมจ.ช ทวี หรือ CHO มีประสิทธิภาพ บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้… เห็นแบบนี้ บอกได้เลยว่า ทุกบริการจาก CHO ของ "เสี่ยจิง" บริการจริงใจ หายห่วงคร้า…

CHO คว้า CGR 5 ดาว