สนพ.แพร่ เข้าร่วมหารือแนวทางการฝึกอบรมโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่ 8 อำเภอ จังหวัดแพร่

พฤหัส ๒๘ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๒๔
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าร่วมหารือแนวทางการฝึกอบรม โครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่ 8 อำเภอ จังหวัดแพร่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เน้นเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า เพื่อต่อยอดเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติต่อไป ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด