สนพ.แพร่ ชี้แจงและเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรมรองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ 2565

พฤหัส ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๓
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน  เข้าพบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงและเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรมรองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ 2565  สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ณ แขวงทางหลวงจังหวัดแพร่
สนพ.แพร่ ชี้แจงและเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรมรองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ 2565
สนพ.แพร่ ชี้แจงและเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรมรองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด