เกียรตินาคินภัทร รวมพลังจิตอาสาในองค์กร ผลิตถุงสวมเท้ามอบให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

พฤหัส ๒๘ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๓๒
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด (ที่ 3 จากขวา) และนายสิริศักดิ์ ทัตตานนท์ ผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขานนทบุรี (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนมอบถุงสวมเท้าจำนวน 3,000 คู่ ที่ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของ KKP ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ภายใต้โครงการ 'อาสา สร้างโอกาส (KKP VolumTeam)' เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน สำหรับใส่หุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ธนวัฒน์ อุณหโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจฯ จัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสาภายใต้โครงการอาสา สร้างโอกาส (KKP VolumTeam) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน KKP ได้มีโอกาสทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

ที่มา: เกียรตินาคินภัทร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด