ประกวด VLOG Walking Tour : เที่ยวแบบเจ้าบ้าน

อังคาร ๒๖ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๓๔
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและอยากสร้างสรรค์ผลงาน VLOG ท่องเที่ยว โชว์ไอเดีย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับ "โครงการประกวด Bangkok River Festival 2021 VLOG Walking Tour:เที่ยวแบบเจ้าบ้าน" พาเที่ยวผ่านสื่อ VDO พาชมวิถีชีวิตผู้คน ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ 5 ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด