สพร.19 เชียงใหม่ ร่วมกับ บุญถาวร เชียงใหม่ ยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องขนาดใหญ่ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

จันทร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๓๖
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมมือกับ บริษัทบุญถาวรเพื่อการศึกษา จำกัด จัดฝึกยกระดับฝีมือการปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ให้กับผู้รับเหมาและช่างในกลุ่มภาคเหนือ หลักสูตรช่างปูกระเบื้องมืออาชีพ จำนวน 20 คน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒาฝีมือช่างบุญถาวร เชียงใหม่
สพร.19 เชียงใหม่ ร่วมกับ บุญถาวร เชียงใหม่ ยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องขนาดใหญ่ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานตรงกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19 เชียงใหม่ได้ร่วมมือกับบริษัท บุญถาวรฯ เชียงใหม่ พัฒนาช่างฝีมือซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ถือว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังแรงงาน ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในการพัฒนาศักยภาพช่างฝีมือ เพิ่มโอกาสการจ้างงาน เพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้ยั่งยืน โดยจะมีแผนพัฒนาหลักสูตรสมัยใหม่ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สพร.19 เชียงใหม่ ร่วมกับ บุญถาวร เชียงใหม่ ยกระดับฝีมือช่างปูกระเบื้องขนาดใหญ่ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด