มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาแก่นศ.แพทย์สตรี ประจำปี 2564

จันทร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๔๖
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว  ตั้งคารวคุณ  ร่วมกับ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  โดยคุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ  ประธาน - รองประธานมูลนิธิฯ  มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี แก่นักศึกษาแพทย์สตรี รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ทุน เป็นจำนวนเงินปีการศึกษาละ 783,334 บาท  โดยมี พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนรับมอบ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ที่มีจำนวนแพทย์จบใหม่แต่ละปีไม่สอดคล้องกับจำนวนประชาชนในพื้นที่ โดยมีสัดส่วนเฉลี่ย แพทย์ 1 คนต่อจำนวนผู้ป่วยกว่า 2,000 คน และอีกปัจจัยที่สำคัญคือ ความยากของวิชาแพทย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาเรียนยาวนานถึง 6 ปี บวกกับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนต้องทิ้งโอกาสการเป็นหมอ แล้วไปเรียนในสาขาวิชาอื่นแทน

ดังนั้น  การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสเรียนต่อแพทย์จนจบหลักสูตร  และกลับไปทำหน้าที่แพทย์  ดูแลรักษาผู้ป่วยในถิ่นฐานบ้านเกิด คือเป้าหมายและหัวใจสำคัญของการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ที่มา: บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด