อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

จันทร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๕๕
นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นประธานมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด