กรมการแพทย์มอบโล่ขอบคุณ เครือซีพี-ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์

ศุกร์ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๑๓
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมการแพทย์ มอบโล่ขอบคุณแด่ นายวรวิทย์ เจนธนากุล (กลาง) กรรมการบริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จาก กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่เครือซีพี ซีพีเอฟ และมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ "ภารกิจแรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร" ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วง โดยมี รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช (ซ้ายสุด) นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ (ขวาสุด) ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด