WATER STORE รุกขยายสาขาพระราม 2

พฤหัส ๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๓๔
ดร.วิกร ภูวพัชร์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดร้าน WATER STORE และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ร้านค้า WATER STORE สาขา พระราม 2 อย่างเป็นทางการ ให้กับคุณกฤตภาส พิสิฐกุลกิจ (ซ้าย) บริษัท บีออนเนสท์ จำกัด ซึ่งนับเป็นสาขาแห่งที่ 19 ของบริษัทฟังก์ชั่นฯ โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามแผนธุรกิจที่ได้ตั้งเป้าไว้
WATER STORE รุกขยายสาขาพระราม 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด