การฝึกทักษะทางคลินิกแบบมีคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ มีความสำคัญต่อแพทย์ไทยรุ่นใหม่

01 Oct 2021

โรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St. George's University School of Medicine: SGU) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ได้สัมผัสประสบการณ์กับหลากหลายสาขาวิชาที่ต่างกัน เพราะการฝึกอบรมทางคลินิกแบบมีคุณภาพ (quality clinical training) ถือเป็นเรื่องสำคัญต่อแพทย์ไทยรุ่นใหม่

การฝึกทักษะทางคลินิกแบบมีคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ มีความสำคัญต่อแพทย์ไทยรุ่นใหม่

SGU เป็นผู้ผลิตแพทย์อันดับหนึ่งให้เข้าสู่การฝึกภาคปฏิบัติในปีแรกในสหรัฐอเมริกาตลอดช่วงเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา โดยช่วยให้นักศึกษาแพทย์ได้ลงฝึกภาคปฏิบัติในสหรัฐอเมริกามาแล้วกว่า 1,090 การฝึกในปี 2021 (พ.ศ. 2564) ซึ่งรวมถึง 39 การฝึกจากเอเชีย

โดยภาพรวม SGU ได้ให้การสนับสนุนแพทย์มาแล้วกว่า 19,000 คน ให้เป็นบุคลากรแพทย์ระดับโลก ประกอบไปด้วยนักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์จากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ผู้สำเร็จการศึกษา หรือ บัณฑิตจาก SGU ได้เข้าฝึกฝนทางวิชาชีพอยู่ในทุกมลรัฐของสหรัฐอเมริกา และในอีกมากกว่า 50 ประเทศ

สองปีสุดท้ายของนักศึกษาแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ จะได้สัมผัสประสบการณ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปฝึกภาคปฏิบัติในสาขาวิชาหลักต่าง ๆ ได้แก่ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูตินรีเวชวิทยา และจิตเวชศาสตร์ ซึ่งสามารถช่วยว่าที่แพทย์ในอนาคตได้คุ้นเคยกับทักษะและกรอบความคิด (mindset) ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศในความชำนาญเฉพาะทางเหล่านี้ การฝึกภาคปฏิบัติทางการแพทย์ (Clinical Rotations) เหล่านี้สามารถทำได้ที่โรงพยาบาลในเครือกว่า 70 แห่งในสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร แต่ละประเทศจะมีระบบสาธารณสุขที่แตกต่างกันซึ่งให้มุมมองที่แตกต่างแก่นักศึกษาที่สมัครเรียนช่วงระหว่างที่ประกอบวิชาชีพแพทย์

"คณาจารย์ของเราที่ SGU มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ดีที่สุด นั่นหมายถึงการสอนด้วยหลักสูตรของเรา การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา หรือแม้กระทั่งการแนะแนวตลอดทั้งโปรแกรมจับคู่เพื่อฝึกหัดภาคปฏิบัติ (Residency Match Program) เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันสำหรับสถานพยาบาล เราเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาแพทยศาสตร์ที่ล้ำเลิศ เนื่องจากเรามีหลักสูตรปรับพื้นฐานที่ครอบคลุมเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาของเรา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านแพทยศาสตร์ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ในช่วงระหว่างปีแห่งชั้นเรียนคลินิกของโรงเรียนแพทย์ ตลอดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและ 'ตลอดระยะเวลาในอาชีพการงาน'" ดร. โรเบิร์ต แกรนท์ รองคณบดีอาวุโส ฝ่ายการวิจัยทางคลินิกของ SGU (Dr. Robert Grant, Senior Associate Dean for Clinical Studies at SGU) กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จและโอกาสทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ โปรดเยี่ยมชมที่ SGU International webpage for East Asia เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม