คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ร่วมกับ CUTIP จัดสัมมนา Online ฟรี CBS Dean's Distinguished Seminar Series: ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022 วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคมนี้

อังคาร ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๔๖
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (CBS) ร่วมกับ หลักสูตรสหสาขาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาฯ (CUTIP) ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี ในโครงการ CBS Dean's Distinguished Seminar Series ภายใต้หัวข้อ "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022 พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วย Digital Maturity Index ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมดิจิทัลขององค์กร" โดยวิทยากรชั้นแนวหน้า อาทิ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ซีอีโอ อาร์เอส กรุ๊ป, รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะบัญชีฯ จุฬาฯ, ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล อาจารย์พิเศษ CUTIP ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ CBS Chula https://www.facebook.com/CBSChula/ และ เพจ CBS Academy https://www.facebook.com/cbsAcademyChula/
คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ร่วมกับ CUTIP จัดสัมมนา Online ฟรี CBS Dean's Distinguished Seminar Series: ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022 วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคมนี้

ภายใต้หัวข้อ "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022 พัฒนาดิจิทัลองค์กรด้วย Digital Maturity Index ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมดิจิทัลขององค์กร" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CBS Dean's Distinguished Seminar Series ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจพิชิตวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมวิทยากรรับเชิญ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล อาจารย์พิเศษ CUTIP ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Compass, ดร.ณัฐพร วิรุฬหการุญ หัวหน้าคณะวิจัย Thailand Digital Transformation Readiness 2021 และ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

พิเศษ!! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา bit.ly/3A77FlQ จะได้รับสิทธิพิเศษ :

  1. รายงาน Thailand Digital Transformation Readiness 2021
  2. สิทธิ์การเข้าใช้ระบบประเมิน Digital Maturity Assessment
  3. สรุปและตัวอย่างหนังสือใหม่ Digital Transformation Compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [email protected]

ที่มา: แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด