เปิดประสบการณ์จริง! DEK SPU กับ Tech Talk Season'64 #4 ONLINE "การจัดอีเวนต์รูปแบบใหม่บนโลกเสมือนจริง ยุค New normal กับ "Happenn"

อังคาร ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๔๘
ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมเติมอาหารสมอง โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บูรณาการการเรียนรู้ ด้วยการจัดเวทีเสวนา ออนไลน์  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  Tech Talk Season'64 #4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในหัวข้อ "การจัดอีเวนต์รูปแบบใหม่บนโลกเสมือนจริง ยุค New normal กับ "Happenn" รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563  ด้านสื่อและการสื่อสาร" โดย คุณณัฐพร สุชาติกุลวิทย์ (CRO & Partner, Happenn) ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ ผ่านเวทีเสวนาออนไลน์ ทาง ZOOM ONLINE ให้แก่น้องๆนักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไปได้ร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
เปิดประสบการณ์จริง! DEK SPU กับ Tech Talk Season'64 #4 ONLINE การจัดอีเวนต์รูปแบบใหม่บนโลกเสมือนจริง ยุค New normal กับ Happenn
เปิดประสบการณ์จริง! DEK SPU กับ Tech Talk Season'64 #4 ONLINE การจัดอีเวนต์รูปแบบใหม่บนโลกเสมือนจริง ยุค New normal กับ Happenn

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด