สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนเรียนคอร์สอบรมระยะสั้นด้านการบิน Aviation Law: Fundamentals" (IATA Certified) รุ่นที่ 4

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๑:๐๖
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์สอบรมระยะสั้นด้านกฎหมายการบินเบื้องต้น สำหรับบุคลากรด้านการบินหรือผู้สนใจให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย รวมถึงระเบียบและข้อบังคับด้านการบินในการบริหารงาน พร้อมจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายการบินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล พร้อมด้วยคู่มือสรุปใจความสำคัญ เพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ Online โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาบรรยายพร้อมติวเข้ม โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านกฎหมายการบินมาก่อนก็เรียนได้ จบแล้วรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ทันทีหลังสอบผ่าน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม โทร. 061-863-7991 หรือเว็บไซต์ : daa.dpu.ac.th

  • ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท
  • พิเศษสุด สำหรับ Early Bird เพียง 9,900 บาท
  • เรียนวันที่ : 27-29 ก.ย. 64
  • เรียน Online ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM
  • เวลา 09.00-12.00 น.
  • สมัครได้ที่: https://bit.ly/3gdbRZp

ที่มา: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด