งานใหญ่ประจำปีสำหรับ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม(สสว.) ผนึกกำลังร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(เอ็กซิม แบงก์) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดกิจกรรม"Upskill SME Exporters พิชิตตลาดโลกกลเม็ดการส่งออกเพื่อ SME"

จันทร์ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๙:๓๗
กิจกรรม Upskill SME Exporters พิชิตตลาดโลก กลเม็ดการส่งออกเพื่อ SME ในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในรูปแบบ Online เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจส่งออกให้ผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาค อาทิ ภาคตะวันออก, ภาคกลางและภาคตะวันตก,ภาคใต้, ภาคอีสานและภาคเหนือ โดยมีกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการผลไม้ กลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเล กลุ่มผู้ผลิตผ้าและสิ่งทอ กลุ่มอาหารเสริม เป็นต้น
งานใหญ่ประจำปีสำหรับ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม(สสว.) ผนึกกำลังร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(เอ็กซิม แบงก์) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดกิจกรรมUpskill SME Exporters พิชิตตลาดโลกกลเม็ดการส่งออกเพื่อ SME

ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้เชิงลึกและทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจส่งออกได้จริง  เช่น Amazon Thailand  Google Thailand ตลอดจนการบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ กฎระเบียบทางการค้า การดำเนินพิธีการทางศุลกากร การจัดทำเอกสารทางการค้า ระบบโลจิสติกส์ กลยุทธ์การเลือกวิธีการชำระเงินระหว่างปรเทศ การบัญชีและภาษี การตลาด Digital marketing โดยวิทยาทรงคุณวุฒิจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย( EXIM BANK)  และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก มาให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด

การอบรมเชิงรุกในรูปแบบออนไลน์ได้รับความสนใจและความร่วมมืออย่างดีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดตลาดนำสินค้าออกสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการจากทั่วไปประเทศเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดให้กับผู้ประกอบการ ได้พัฒนาสินค้าสู่นานาประเทศ

ที่มา: กู๊ดไอเดียคอมมิวนิเคชั่น

งานใหญ่ประจำปีสำหรับ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม(สสว.) ผนึกกำลังร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(เอ็กซิม แบงก์) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดกิจกรรมUpskill SME Exporters พิชิตตลาดโลกกลเม็ดการส่งออกเพื่อ SME

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด