SISB เปิด 3 กลยุทธ์เพื่อการเติบโตยั่งยืน

อังคาร ๒๑ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๔:๒๒
คุณยิว ฮอค โคว (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณสุนันทา ลีลาแสงสาย (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และคุณศุภกร อุณหไพบูลย์ (ซ้าย) นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ถ่ายภาพร่วมกันในงาน Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย SISB เปิด 3 กลยุทธ์เพื่อผลักดันการเติบโตต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1.การขยายโรงเรียน เพื่อให้รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น 2.เดินหน้าขยายฐานการศึกษาระดับมัธยม ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงกว่าระดับอนุบาลและประถม และ 3. มีแผนเปิดโรงเรียนนานาชาติสำหรับกลุ่มตลาด ระดับราคา 150K-300K ต่อปี ในพื้นที่ชานเมืองและต่างจังหวัด ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด