สอศ.จัดติวเข้มผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันการเป็นผู้ประกอบการโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2564

จันทร์ ๒๐ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๑:๐๒
นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ในโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2564 ระยะที่ 2 รอบ 20 ทีม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูที่ปรึกษา และนักเรียน รวม 80 คน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2564

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2564 โดยจัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการระยะที่ 1 กับทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จำนวน 75 ทีม เมื่อวันที่ 27 - 29 สิงหาคม และ 4 กันยายน 2564 แล้ว และ ได้คัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่นให้เหลือ จำนวน 20 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น ระยะที่ 2 โดยการคัดเลือกดังกล่าว ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสอศ. ซึ่งทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม มีดังนี้ 1. ชาบูเสียบไม้ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 2. Crispy Mushroom วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3. ขนมแครกเกอร์เมี่ยงคำ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 4. กระชายเขย่า วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 5. แมท-จันท์ (Mat-Chan) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 6. น้ำพริกปลาช่อนกาก ถั่วเหลือง R Chewa Cha วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 7.น้ำพริกตะไคร้ปลากะตัก (Chilianchonvy) 8. ขนมเปี๊ยะไส้เกาหยุก วิทยาลัยการอาชีพตรัง 9. MTC BABER วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 10. NICC Wooden Gift วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 11. BRAHE SCREEN วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 12. ห้างหุ้นส่วนสามัญ อวดดี (Ouad Dee) 13. กระยาสารทน้ำพริกตาแดง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 14. หมี่เบตง (สูตรงาดำ) วิทยาลัยการอาชีพเบตง 15. เม็ดชาไข่มุก ตรา Jelly Beat วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 16. ศรีคราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 17. หอยสีทองเลี้ยงแล้วรวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 18. Techniccom 3D 19. เมี่ยงคำสติ๊ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 20. โต๊ะโมเดิร์นสไตล์ลอฟท์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปอีกว่า การอบรมผ่านระบบออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อให้ทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกได้พัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรม สู่ผู้ประกอบการนวัตกรรม และมีทักษะองค์ความรู้เชิงลึก ตลอดจนเทคนิคต่างๆในการเป็นผู้ประกอบการ อย่างเช่น เทคนิคการยิงแอดโฆษณา facebook ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการเริ่มต้นเปิดร้านกับ Shopee อย่างไรให้ปัง เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยหลังจากการอบรม สอศ.จะให้เงินทุนสนับสนุนทั้ง 20 ทีม เพื่อให้ไปดำเนินธุรกิจ ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีคณะที่ปรึกษาธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการให้คำปรึกษาแก่ทีมธุรกิจดีเด่นผ่านระบบออนไลน์ก่อนจะดำเนินการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น 20 ทีมในเดือนธันวาคม 2564 นี้

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด