โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับสภากาดชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 3/2564

ศุกร์ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗:๐๕
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ 'Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต' ปี 2 ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก ได้รับปริมาณโลหิตทั้งหมด 48,000 ซีซี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับสภากาดชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 3/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด