"SVT" โรดโชว์หุ้น IPO สำหรับนักลงทุน ผ่านออนไลน์

ศุกร์ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๐๓
นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา ( คนกลาง) กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายพิศณุ โชควัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการรองผู้อำนวยการ สายงานการผลิต นายคเณศร์ อรรถไพศาลกุล (ที่ 1 จากขวา) รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด นางสาวภัทรวดี โชติธรรมนาวี (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT และนายวิชา โตมานะ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมโรดโชว์ให้ข้อมูลแนะนำบริษัทกับนักลงทุนในรูปแบบออนไลน์ (Facebook Live) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดย SVT เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine ภายใต้เครื่องหมายการค้า "SUNVENDING" มีจำนวน 13,884 เครื่อง ครอบคลุม 26 จังหวัด หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาด 44% ของตลาดรวม Vending Machine ซึ่งเป็นผู้นำอันดับ 1 ของประเทศไทย และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในเดือนตุลาคมนี้
SVT โรดโชว์หุ้น IPO สำหรับนักลงทุน ผ่านออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด