บล. คันทรี่ กรุ๊ป หรือ CGS แจ้งเตือนลูกค้ายืนยันตัวตน ยกระดับความปลอดภัยในการเทรด ด้วยระบบ OTP แบบ 2FA

ศุกร์ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๒:๔๙
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS ขอแจ้งเตือนลูกค้า "กำหนดการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2FA)" โดยให้ทำการ Update หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (หมายเลขในประเทศไทยเท่านั้น) และ อีเมลล์ ให้เป็นปัจจุบัน ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
บล. คันทรี่ กรุ๊ป หรือ CGS แจ้งเตือนลูกค้ายืนยันตัวตน ยกระดับความปลอดภัยในการเทรด ด้วยระบบ OTP แบบ 2FA

โดย CGS ขอแนะนำให้ท่านลูกค้ารีบโปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จทันทีโดยเร็ว มิฉะนั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบการลงทุนได้ (ไม่สามารถ Skip ได้) กำหนดการ ดังนี้

- โปรแกรม MT4 / iFISe / iFISd มีผลเริ่มบังคับใช้ วันที่ 20 ก.ย. 64 / ต้องทำการ Update ภายในวันที่ 19 ก.ย. 64 *หมายเหตุ: โปรแกรม iFISe และ iFISd รับรหัส OTP ผ่าน "PROFIS" (ติดตั้งผ่านโทรศัพท์มือถือ Google Play และ/หรือ App Store)

- โปรแกรม eFin Trade + Streaming / Log in โปรแกรม ผ่าน www.cgsec.co.th มีผลเริ่มบังคับใช้ วันที่ 1 ต.ค. 64 / ต้องทำการ Update ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64

โดยการทำการ Update ต้องใช้รหัส OTP ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ ดังนั้น หากหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าไม่ถูกต้อง / มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ / ใช้หมายเลขต่างประเทศอยู่ กรุณาปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบัน และเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเท่านั้น

วิธีการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2FA) แต่ละโปรแกรมสามารถดูได้จากคู่มือ CGS Trade/Streaming (www.cgsec.co.th/…TT3.pdf), MT4 (www.cgsec.co.th/…MT4.pdf), eFinTrade (www.cgsec.co.th/…Fin.pdf), ผ่านเว็บไซต์บริษัท (www.cgsec.co.th/…b_1.pdf), iFis (www.cgsec.co.th/…209.pdf), และคู่มือขั้นตอนการใช้งาน 2FA ทุกโปรแกรมสามารถ download ได้ที่ www.cgsec.co.th/…/Manual

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgsec.co.th หรือสอบถามผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

ที่มา: บางกอก ออทัม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด