ไอที ม.ศรีปทุม อบรม Professional Skill บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) Reskill-Upskill) รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 15

พฤหัส ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๙:๐๙
เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการอบรม Professional Skill โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) Reskill-Upskill) รุ่นที่ 3  โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของหลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก (Industries Transformation)
ไอที ม.ศรีปทุม อบรม Professional Skill บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) Reskill-Upskill) รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 15

สำหรับในช่วงเช้า และช่วงบ่าย เป็นการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "Develop Digital Workforce Skill and Organization Agility Presentation and Discussion Showcase" พร้อมทำ Workshop โดยวิทยากรพิเศษ คือ อาจารย์ประกิต สังข์ป่า ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอีก 5 ท่าน  ซึ่งประกอบก้วย ดร.อภิศักดิ์ จุลยา รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ,คุณปิยะ พิริยะโภคานนท์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด,คุณวันชาติ สุทธิวรรณ กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด,คุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด และคุณศักดิ์พัฒน์ วิทยศักดิ์ กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร บริษัท โซลดิฟ จำกัด ที่มาช่วยให้แนวทางและคำแนะนำกับผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือในการ Transform เทคโนโลยี และกรอบกระบวนการในการ Transform เรียนรู้การประเมินและปรับเปลี่ยนในการ Transform ตลอดจนสามารถสร้างแนวคิดทางธุรกิจขึ้นใหม่จากองค์ความรู้ที่ได้รับ  ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ไอที ม.ศรีปทุม อบรม Professional Skill บัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) Reskill-Upskill) รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 15

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด