สพร. 7 อุบล ประเมินช่างเชื่อมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

พุธ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓:๐๕
วันที่ 14 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดจำนวน 19 คน ผ่านการประเมินฯ จำนวน 19 คน ใช้งบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้พัฒนางานบริการ คือ เมื่อสิ้นสุดการประเมิน ผู้ผ่านจะรับบัตรประจำตัวผู้ผ่านการประเมินฯ แบบสมาร์ทการ์ดทันที
สพร. 7 อุบล ประเมินช่างเชื่อมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
สพร. 7 อุบล ประเมินช่างเชื่อมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด