EXIM BANK สนับสนุนอาหารแห้งและและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

อังคาร ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๙:๓๔
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้แก่นายไชยา โชติวรรธกวณิช (กลาง) ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) "EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน" ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
EXIM BANK สนับสนุนอาหารแห้งและและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด