สพร. 7 อุบล ทดสอบช่างเชื่อมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค - 19

จันทร์ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๔๖
วันที่ 11 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา "ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1" ให้ช่างชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 20 คน ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ จะได้เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (Licenses) นำไปใช้เป็นหลักฐานการประกอบอาชีพช่างเชื่อมได้ถูกตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใช้งบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
สพร. 7 อุบล ทดสอบช่างเชื่อมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค - 19
สพร. 7 อุบล ทดสอบช่างเชื่อมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค - 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด