ชวนรับฟังข้อมูลการส่งเสริม SMEs และ Startups เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน ในงาน LiVE Demo Day ผ่านออนไลน์ 14 ก.ย.นี้"

ศุกร์ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๑๑
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมจัดงาน LiVE Demo Day: The New Road to Capital Market รูปแบบ virtual conference โดยได้รับเกียรติจาก รมว. คลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs / Startups ยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" นอกจากนี้ จะได้รับฟังข้อมูลการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกตลาดทุน สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ภายใต้โครงการ LiVE Platform รวมถึงการเพิ่มช่องทางระดมทุนบน LiVE Exchange พร้อมรับฟังการนำเสนอข้อมูลธุรกิจจาก 21 บริษัท SMEs และ Startups ที่มีศักยภาพ

ผู้ประกอบการ ผู้ลงทุน และผู้สนใจ ร่วมรับฟังได้ในวันอังคารที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 10.00-16.30 น. ทาง www.facebook.com/LiVE.Platform.SET , www.facebook.com/set.or.th , www.youtube.com/setgroupofficial ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ forms.office.com/…w41aRkB เพื่อรับบทสรุป (Key Takeaway) เนื้อหาการจัดงาน

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด