สพร. 7 อุบล ทดสอบฯ ช่างแอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตชด.

พฤหัส ๐๙ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๙:๕๕
วันที่ 8 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กให้กำลังพลกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (กก.ตชด.22) จำนวน 11 คน โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ จะได้เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (Licenses) นำไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพช่างแอร์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
สพร. 7 อุบล ทดสอบฯ ช่างแอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตชด.
สพร. 7 อุบล ทดสอบฯ ช่างแอร์ ภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตชด.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด