สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

พุธ ๐๘ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๔๘
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายช่างเชื่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เปิดฝึกอบรมการฝึกยกรดับฝีมือ หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ( 30 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2564 ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 13 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในวันที่ 10 - 12 กันยายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าวัสดุฝึกอบรมและทดสอบฯ ในการนี้นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมด้วยนายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ณ โรงฝึกงานช่างเชื่อม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด