สพร.12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ยกระดับฝีมือเทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ให้กับแรงงานพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

อังคาร ๐๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗:๒๒
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ (30 ชั่วโมง) รุ่นที่1 ฝึกระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2564 ณ อาคารเชื่อมช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำ สพร.12 สงขลา เป็นการฝึกให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ วิศวกร หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงานหรือผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาแล้วด้านงานเชื่อมหรืองานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17  คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเชื่อมด้วยเทคโนโลยีการเชื่อม อาทิ เทคโนโลยีการเชื่อมแบบ CMT การเชื่อมมิก/แม็ก การเชื่อมพลาสม่า การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ การเชื่อมระบบราง การเชื่อมใต้น้ำ การเชื่อมต่อใบเลื่อยสายพาน การเชื่อมเลเซอร์ การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ การตัดด้วยพลาสม่าและเลเซอร์ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและได้คุณภาพแนวเชื่อมตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สามารถเพิ่มรายได้และโอกาสการมีงานทำ
สพร.12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ยกระดับฝีมือเทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ให้กับแรงงานพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
สพร.12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ยกระดับฝีมือเทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ให้กับแรงงานพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด