สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราชบูรณาการตรวจติดตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการ

จันทร์ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕:๔๕
วันที่ 2 กันยายน 2564 นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสุริยนต์ ไร่ข้าว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการตรวจประเมินการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ โดยบูรณาการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ (Onsite) จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราชบูรณาการตรวจติดตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการ

1) บริษัท ส. ร่อนพิบูลย์ พาราวู้ด จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปไม้ มีลูกจ้างรวมทั้งสิ้น จำนวน 73 คน (แรงงานไทย 46 คน , แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 25 คน , สัญชาติจีน 2 คน)

2) บริษัท เซาท์เทิร์น เคมีคอลส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน มีลูกจ้าง จำนวน 93 คน (แรงงานไทย 85 คน , แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 8 คน)

ได้ให้คำแนะนำช่างไฟฟ้าที่บัตรประเมินความรู้ความสามารถ ที่จะหมดอายุ เข้ารับการประเมินฯเพื่อต่ออายุบัตร ตามเวลาที่กำหนด และแนะนำให้พนักงานที่เป็นช่างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราชบูรณาการตรวจติดตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด