สพร.12 สงขลา รับสมัครฝึกอาชีพ(เตรียมเข้าทำงาน) ฟรี 12 สาขา

จันทร์ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๙
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 12 สาขา ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆตลอดหลักสูตร ได้แก่
สพร.12 สงขลา รับสมัครฝึกอาชีพ(เตรียมเข้าทำงาน) ฟรี 12 สาขา
 1. สาขาช่างประกอบโครงอลูมิเนียม (4/2 เดือน)
 2. สาขาช่างไม้เครื่องเรือน (4/2 เดือน)
 3. สาขาช่างสีรถยนต์ (4/2 เดือน)
 4. สาขาช่างกลึง (4/2 เดือน)
 5. สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(4/2 เดือน)
 6. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (4/2 เดือน)
 7. สาขาช่างซ่อมรถยนต์ (4/2 เดือน)
 8. สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร (4/2 เดือน)
 9. สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (4/2 เดือน)
 10. สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (4/2 เดือน)
 11. สาขาการประกอบอาหารไทย (2/1 เดือน)
 12. สาขาช่างควบคุมเครื่องจักรและเครื่องกลึง CNC   (2/1 เดือน)

** (4/2 เดือน) หมายถึง ฝึกในสถาบันฯ 4 เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ 2 เดือน

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางระหว่างฝึก สถาบันฯมีหอพักฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
 • ไม่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใด ยกเว้น กศน.
 • ความประพฤติดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครตามแบบที่กำหนด(รับได้ที่สถาบันฯ) / กรอกใบสมัครออนไลน์
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • วุฒิการศึกษา
 • ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564  ณ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา (แยกไฟแดงวัดเกาะถ้ำ) ม.4 ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0-7433-6052 ต่อ 109

**สมัครผ่านระบบออนไลน์ สแกน QR-Code หรือคลิกลิงค์ bit.ly/…3jqY0AZ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา www.dsd.go.th/songkhla ทางเพจ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

เปิดฝึก ทุกสาขาช่าง  วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด