สพร 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าฯ

จันทร์ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๔:๓๖
วันที่ 2 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้และภาคความสามารถ) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าทดสอบฯ จำนวน 17 คน รายละเอียดปรากฎตามภาพถ่ายที่แนบ
สพร 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าฯ
สพร 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด