ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ม.หอการค้าไทย ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุน

จันทร์ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๙:๐๒
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านตลาดทุน ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการส่งเสริมการสร้างบุคลากรคุณภาพสู่ภาคธุรกิจและตลาดทุนไทย สถาบันการศึกษาที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ม.หอการค้าไทย ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด