สพร.17 ระยอง มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการ

ศุกร์ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๔
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ข้อ 6 และ ข้อ 7 ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 149,806.- บาท
สพร.17 ระยอง มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด